Robert Sørlie

Robert Sørlie bor i Valsøyfjorden, og er en erfaren veileder til alt som angår havkajakk og andre flotte fjord elementer.

Bård Eiliv Oppigard

Bård Eiliv Oppigard bor i Eikesdalen, og er vår mann for villreinens rike

Geir Plassen

Geir Plassen har lang erfaring, og er en solid veileder både i elva, i fjellet og på sykkel!

Tor Olav Naalsund

Tor Olav Naalsund er vår sikkerhetsansvarlig og vår hovedveileder.