+47 95 23 12 40
|
post@contrastadventure.no

Private avalanche course

Inquire Booking

Do you like to persue untracket snow in a back country terrain, but don't know how you can minimize the risk regarding avalanche?  We offer a two day avalanche course!

Fjellsentralen is our partner here, and they have a long experience in avalanche courses. The guides are certified IVBV UIAGM Mountain guides.

The course is based upon outdoor practice, and we are ski touring both days. The main focus of the course is to give you a better knowledge how to do ski touring as safe as possible.

 We can also do the course in Hemsedal, in addition to Oppdal.

 

If you are a group of minimum four people that are interested in a private avalanche course, please contact us at: annestine@contrastadventure.no

Inquire Booking

Deltakerne får praktisk kjennskap til:

Tryggere ferdselsmønster i bratt terreng
Terrengvurdering
Snø og snøtyper
Bruk av skredutstyr/sikkerhetsutstyr

Det stilles ingen krav til deltakerne, med unntak av eget ski utstyr. Alle som kjører i terrenget bør delta på kurset, for å sikre sin egen og sine turvenner sin trygghet, samt øke skigleden.

Det er et min. antall på 4 deltakere.

Kurset legges opp etter deltakernes erfaringsnivå og passer til både nybegynnergrupper og erfarne skikjørere.

 

Utstyr du trenger:

Skiutstyr (alpint, randonne, telemark)

Feller som passer skia

Klær, sekk og mat for en vinterdag

Skredsøker, søkestang og spade kan leies.

- skredkurs, 2 dager

- kan kjøres både fjellbasert og heisbasert

- praktisk innføring

- sertifiserte og dyktige veiledere (Fjellsentralen)

Route

  1. Oppdal